Håndsåpe Tork Industrisåpe S1, 1 Liter
Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket - Nordisk miljømerking har som mål å redusere den totale miljøbelastningen.
EMAS - Frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter innen EU/EØS. En EMAS-godkjenning betyr at bedriften både overholder og går lenger i sitt miljøarbeid enn det som er lovfestede miljøkrav

Håndsåpe Tork Industrisåpe S1, 1 Liter

Tork Premium 420401. Miljømerket med EU-Blomst