7.sans Flip-a-week 2021
FSC - Forest Stewardship Council (FSC) skal sikre at møbler og andre produkter ikke kommer fra utrydningstruet regnskog. Alle FSC-merkede produkter skal kunne spores tilbake til opprinnelsessted.

7.sans Flip-a-week 2021

Bordkalender med ukeoppslag og oversikt over foregående, inneværende og neste måned.